איתן עמיחי IPM

מדיניות האיכות המשולבת

מדיניות האיכות ואיכות הסביבה המשולבת

הנהלת איתן עמיחי הדברה IPM רואה בשביעות רצון מחזיקי העניין שלה בכלל ולקוחותיה בפרט ובאיכות שירותיה ציר מרכזי לפעילותה והחליטה לאמץ את תקן ניהול מערכת האיכות ת”י 2015:9001 ISO.

הנהלת החברה רואה בשמירה על הסביבה ערך חשוב בפעילותה והחליטה לאמץ את התקן לניהול סביבתי ת”י 2015:14001 ISO .

הנהלת החברה מתחייבת לעמוד בדרישות כל דין ודרישות אחרות החלות עליה מתוקף תחום עיסוקה ותבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד שיתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי האיכות ואיכות הסביבה.

ההנהלה מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בדרישות מחזיקי העניין וציפיותיהם וכן מתחייבת לפעול להשגת שביעות רצון לקוחותיה מרמת השירות הניתן על ידה.

הנהלת החברה מתחייבת להשקיע בקליטת עובדים איכותיים ועל פי החוקים הרלוונטיים לפעילותה ולהכשירם ע”י ביצוע הדרכות והכשרות מקצועיות תקופתיות.

החברה מפעילה אמצעי הדברה חדשניים ומשקיעה משאבים רבים בהטמעת טכנולוגיות חדישות בפעילות החברה.

ההנהלה תפעל למזעור השפעות סביבתיות כתוצאה מפעילות הארגון ותבטיח קיום תהליכים, נוהגי עבודה ושימוש בחומרים, מוצרים או משאבים במטרה למנוע פגיעה בסביבה ולהפחית את הזיהום הסביבתי עד כמה שניתן.

מערכת ניהול האיכות המשולבת בחברה תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת מטרות האיכות ואיכות הסביבה ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.

מדיניות האיכות המשולבת תופץ בארגון ותובא לידיעת מחזיקי העניין של החברה עפ”י דרישתם ובאמצעות אתר האינטרנט של החברה.

טלפון חרום: עמוס לביא 054-303-8585

שעות פעילות המשרד: 08:00 – 16:00

      1-800-877-777 להזמנות