טכנולוגיות חדשות לתעשייה, שיטות חדשות

ניטור הדברה ולכידת מעופפים

זבובים מעבירים מחלות באופן ביולוגי ומכאני

הקטנת מספר תלונות הלקוח מחדירת מעופפים אקראיים למוצר

הקטנה משמעותית של חרקים מעופפים בשטחי הייצור והאריזה.

סקרי פערי תשתיות

זבובים בהיותם מעבירי מחלות מכנית וביולוגית מהווים גורם סיכון משמעותי למוצר.

כחלק מתכנית העבודה ופעולות המניעה אנו מבצעים סקר סיכונים על מפגעי תשתית המאפשרים חדירת המעופפים לשטחי הייצור והאריזה, והמלצות תיקון מעשיות להקטנת הסיכון.

הסקרים יכללו התייחסות מהם גורמי המשיכה של המעופפים לאתר והמלצות מעשיות לטיפול בגורמי המשיכה.

911-1024x475מערכות ניטור ולכידה חרקנים

המערכות מיועדות ללכידת זבובים, עשים, חיפושיות טבק ומגוון חרקים מעופפים אחרים.

אנו עושים שימוש במגוון חרקנים בעלי אישור מכון התקנים.

החרקנים הם הטובים מסוגם. יכולות החרקן נמדדות בזמן הנדרש למשיכה מהירה של החרק אל לוח הדבק ונטרול הסיכון.

לחרקנים המקצועיים נורות מוגנות שבר לביטול הסיכון משבר זכוכית.

ברשותנו חרקנים בעלי תקן בטיחות חשמל IP 45/65 לאזורים רגישים.

מערכות לכידת זבובים ומעופפים צ.ר.צ.ר

הצבת מלכודות איסוף חיצוניות, שיוצבו בשולי המפעל ויגרמו להסטת הזבובים ומעופפים אחרים מאזורי סיכון כאולמות הייצור והאריזה ולכידתם בחלק החיצוני של האתר.

המלכודות הם חלק מפעולות המניעה והקטנת הסיכונים לאזורי הייצור והאריזה.

המלכודות מכילות חומר משיכה ריחני שמושך ולוכד את החרקים המעופפים, היישום הוא ירוק וללא שימוש בחומרי הדברה רעילים.    

טיפולים כימיים ריסוסים חיצוניים

במקרים של התפרצות נגיעות של זבובים ומעופפים, נבצע שימוש מושכל בתכשירי ההדברה רשומים ע”י משרד להגנ”ס לטיפול בחרקים מעופפים.

הטיפול יבוצע חיצונית, במקומות הדגירה והמנוחה של המעופפים, במקומות שאינם יוצרים סיכון לבטיחות המוצר.

מבוצע בחומר ייעודי בעל קטילה כפולה במגע וכפיתיון ונותן פתרון יציב לאורך זמן.  

לחברת איתן עמיחי ניסיון רב במניעה וטיפול במעופפים בשוק הפרטי והמוסדי.

פנה אלינו לתיאום ביקור 1800-877-777.

מעופפים רלוונטיים

זבוב הבית

יתוש עש

זבוב פירות

טלפון חרום: עמוס לביא 054-303-8585

שעות פעילות המשרד: 08:00 – 16:00

      1-800-877-777 להזמנות

משרדים ראשיים:

האגוז 4, אזה”ת חבל מודיעין

ת.ד. 918 שוהם 6085001.

פקס: 077-345-5131

טל: 1800-877-777

שרותים

ג’וקים
פרעושים וקרציות
פשפשים
נמלים
עש
חרקי עץ
יתושים
ציפורים