בתי מלון ובתי אירוח

אורח לא יחזור לחדר שבוא נעקץ מפשפש מיטה ומוניטין המלון יפגע

בתי מלון ובתי אירוע חשופים לנגיעות בפשפש מיטה

פעולות מניעה וניטור הן הבסיס להדברה משולבת בבתי מלון ובתי אירוח

הדברה בבתי מלון וחדרי אירוח

בתי מלון וחדרי אירוח מעניקים למזיקים תנאים מיטביים להתפתחות.

בבתי המלון ובחדרי האירוח מטבחים תשתיות ומים  ובכך מקימים את דרישות הבסיס להתפתחות מזיקים מזון זמין מחסה בשפע ומים.

לביצוע יעיל של הדברה משולבת ושמירה מנזקי חרקים ומכרסמים על הנהלת המלון להעסיק מדביר בעל רישיון באופן פעיל ומסודר, המדביר יבצע פעולות ניטור והדברה קבועות, המדביר יכיר את הביולוגיה וההתנהגות של המכרסמים וקבוצות החרקים העיקריות שיכולות לגרום להעברת מחלות לנזקים והרס של תשתיות המתקן.

בתי מלון וחדרי אירוח חשופים יותר לנגיעות בפשפש מיטה שהינו טרמפיסט ומגיע עם אורחים או מתלווה לאורחים שלנו בחדר נגוע.

סקירה קצרה על חלק ממכלול האזורים הרגישים בבבתי מלון וחדרי אירוח

מטבחים ומטבחונים.

חדרים ופנטריסים.

מרכזי אנרגייה, חדרי ביוב ומערכות שאיבה.

חדרי תיקשורת ומחשבים, אזורים ציבוריים.

מרתפים אזורי חניה ועוד.

הדברה משולבת בבתי מלון וחדרי אירוח

הדברה משולבת בבתי מלון וחדרי אירוח מחייבת יישום הדברה משולבת,ההדברה תכלול את המרכיבים הבאים: מניעה,ניטור וזיהוי מוקדם, הצבת מערכת הדברה קבועה שירות בתדירות גבוהה ופעולות תיקון נדרשות על פי תוצאות הניטור.

מערכת הדברה לבתי מלון וחדרי אירוח 

כחלק מיישום ניהול הדברה ומניעה, אנו מבצעים סקר סיכונים למפגעי תשתית המאפשרים חדירה והתפתחות חרקים זוחלים ומכרסמים, ממצאי הסקר יוגשו להנהלת בית המלון הדוח’ יכלול המלצות תיקון מעשיות למפגעים שהתגלו.

 התקנת מערכות ניטור לתיקנים וחרקים זוחלים-מלכודות ניטור ספציפיות  לתיקנים יוצבו גם במטבח או במטבחונים ובאזורים רגישים אחרים.

על פי תוצאות הניטור באזורי המזון יבוצע טיפול נקודתי בג’ל מאושר על ידי משרד להגנת הסביבה לטיפול בתיקנים מערכת הנטור תבדק באופן קבוע ויבוצעו פעולות תיקון עד לסיום הנגיעות.

תחנות האכלה סטנדרטיות:

יותקנו באתר תחנות האכלה המכילות תכשיר פיתיון למכרסמים מאושר ורשום ע”י משרד להגנ”ס.

התחנות הסטנדרטיות יוצבו באזורים בהם אין גישה לילדים ובעלי חיים באזורים טכניים מרכזי אנרגייה, מחסנים, חדרי תיקשורת,חדרי ביוב ושאיבת שומן ואזורים רגישים אחרים.

בחלק הפנימי  במקומות ניסתרים יוצבו מתקנים המכילים מלכודת דבק/ מלכודת קפיץ ללכידה מכאנית של מכרסמים.

כל התחנות שלנו הם קשיחות ונעולות על התחנות יופיע שלט אזהרה ומספר, התחנות יועלו על מפת האתר, כל המתקנים יוצבו באזורים לא נגישים לאורחים.

כל טיפול יבוצע לאחר פעולת  ניטור, בדרך הפחות מזיקה ורעילה לאדם ולסביבה.

ריסוסים יבוצעו רק במערכת הביוב.

תיעוד – מילוי של יומן פעולות הדברה כנדרש בחוק.

לחברת איתן עמיחי ניסיון רב במניעה וטיפול בבתי ובתי אירוח בשוק הפרטי והמוסדי.

פנה אלינו לתיאום ביקור 1800-877-777.

מזיקים רלוונטיים

חרקים זוחלים ונמלים

פשפשי מיטה

מכרסמים

תיקנים

טלפון חרום: עמוס לביא 054-303-8585

שעות פעילות המשרד: 08:00 – 16:00

      1-800-877-777 להזמנות

משרדים ראשיים:

האגוז 4, אזה”ת חבל מודיעין

ת.ד. 918 שוהם 6085001.

פקס: 077-345-5131

טל: 1800-877-777

שרותים

ג’וקים
פרעושים וקרציות
פשפשים
נמלים
עש
חרקי עץ
יתושים
ציפורים