xlure-inspector

מלכודת ניטור פרומון משולב אינספקטור Inspector

500 

מלכודת פרומון  משולבת Multi-Species ללכידה וניטור של עשים וחיפושית טבק.

המלכודת קטנת מידות ומאפשרת הצבה נוחה בכל מקום.

נבנה ככלי זיהוי מוקדם ללכידת 4 המינים השכיחים של עשי המחסן וחיפושית הטבק.

המוצר מוכן לשימוש.

  • אריזה: ארבע אריזות של 25 יח'  באריזה
  • גודל: 6.35×6.35×1.9 ס"מ
  • סוג הפיתיון: פרומון משולב לעשים וחיפושית טבק

במלאי