cockrox-forte

ג'ל פיתיון להדברת תיקנים

190 

פיתיון ג'ל לטיפול בתיקנים מכיל 30 גר'.

מאושר לשימוש הקהל הרחב על ידי המשרד להגנת הסביבה.

אופן הפעילות: התיקנים צורכים את הפיתיון ומתים תוך שעות.

קרא בעיון את הוראות התווית ופעל רק על פי ההנחיות הרשומות.

במלאי

קטגוריה: